Opsigelse af plads

Du kan opsige barnets plads med 2 måneders varsel. opsigelsen skal afleveres skriftlig.

Opsigelse er løbende månede + 2 måneder.  

Samtidig skal du være opmærksom på , at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 måneder før den kan opsige den.

Det samme er gældende for Troldestuen. 

Juli måned kan IKKE opsiges,dog med undtagelse ved børnehavestart. 

Prisjustering

kommunerne kommer årligt med nye takster i december måned.

Jeg har  prisjusteringer d.1 januar , hvor vi skriver ny kontrakt.