Opsigelse af plads

I kan opsige jerse plads med 2 måneders varsel. opsigelsen skal afleveres skriftlig. opsigelse er løbende månede + 2 måneder. 

Det samme er gældende for Troldestuen. 

Juli måned kan IKKE opsiges,dog med undtagelse ved børnehavestart. 

Prisjustering

Odense kommune kommer med nye takster hvert år i november/december måned. Derfor har jeg prisjusteringer d.1 januar hvert år.