Pris pr. barn i 2024

3.100,00 kr. 

Din egenbetaling for en plads i Troldestuen i 2024 er 3100kr.

Du skal have dit barn indskrevet til institutionsplads i den kommune du bor i.

Så er  du berettiget til tilskud til en Privat pasningsordning.

Du kan sagtens vælge pasning i Troldestuen i Odense kommune, selvom du bor i en anden kommune.

Når kommunen henvender sig med tilbud om plads SKAL man sige "NEJ TAK", da man har valgt en Privat pasningsordning.

Der betales i alle 12 måneder. Du betaler det fulde beløb til mig, som skal falde den sidste bankdag i måneden, og er forudbetalt. Derefter får du tilskud betalt fra den kommune du bor i.

(Prisen reguleres hvert år til januar)


Det er muligt at få søskendetilskud, hvis du/I har flere børn. Søskendetilskuddet svarer til 50 % af institutionstaksten på den billigste plads. Gives tilskuddet til et barn i f.eks. børnehave, reguleres prisen automatisk til det halve. Gives søskendetilskuddet til et barn i privat børnepasning, bliver det udbetalt sammen med det almindelige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, du/I ville have betalt, hvis dit barn gik i institution.

Se mere på din kommunes hjemmeside

Opsigelsesvarsel
Der er 2 mdr. opsigelse. Dvs. Løbende måned + 2 måneder. Samtidig skal man være opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 mdr. (fastsat af Odense Kommune)

Juli måned kan IKKE opsiges,dog med undtagelse ved børnehavestart.