Pris pr. barn 3.057,00 kr. i 2023

Du skal have dit barn indskrevet til institutionsplads i den kommune du bor i, for at I kan blive berettiget til tilskud til en Privat pasningsordning.

Når kommunen henvender sig med tilbud om plads SKAL man ringe og sige 

"NEJ TAK" da man har valgt en Privat pasningsordning.

(Prisen reguleres hvert år til januar)

Takster for Odense kommune 2023

 

Samlede pris:                      8.726 kr.                         

                                                                                                                                                                                                                       

Tilskud fra kommunen

24 uger til 2,9 år:                 5.669 kr.

 

 

Egenbetaling                       3.057kr. 

 

(priserne reguleres hvert år d. 1.1) 

 

 

 

Takster for Fåborg-midtfyn kommune 2023

 

Samlede pris                       8.806 kr.                          

 

Tilskud fra kommunen 

24 uger til 2,10 år               5.749 kr.      

 

 

Egenbetaling                      3.057  kr.

 

Indbetales sidste bankdag i måneden. Pladsen er forudbetalt.

 

Kommer du fra en anden kommune end hvad jeg har nævnt her, skal du bare kontakte mig, så skal jeg nok sørge for at finde de rigtige tilskud frem.

 

Det er muligt at få søskendetilskud, hvis du/I har flere børn. Søskendetilskuddet svarer til 50 % af institutionstaksten på den billigste plads. Gives tilskuddet til et barn i f.eks. børnehave, reguleres prisen automatisk til det halve. Gives søskendetilskuddet til et barn i privat børnepasning, bliver det udbetalt sammen med det almindelige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, du/I ville have betalt, hvis dit barn gik i institution.

Se www.odensekommune.dk  

Udmeldelse
Der er 2 mdr. opsigelse. Dvs. Løbende måned + 2 måneder. Samtidig skal man være opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 mdr. (fastsat af Odense Kommune)

Opsigelsevarsel: Juli måned kan IKKE opsiges,dog med undtagelse ved børnehavestart.